Tên miền được xem như một địa chỉ để doanh nghiệp giao dịch rộng rãi trên cộng đồng Internet. Ngoài ra tên miền còn có mối quan hệ chặt chẽ đến doanh nghiệp do sử dụng chính tên doanh nghiệp, sản phẩm hay dịch vụ mà doanh nghiệp đó cung cấp. Chính vì vậy, việc đăng ký sớm sẽ vô cùng có lợi, giúp doanh nghiệp tránh rủi ro khi đăng kí chọn tên miền mình mong muốn.

Chúng tôi sẽ tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp cách lựa chọn tên miền sao cho phù hợp, phản ánh trực tiếp hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp và quan trọng là ấn tượng, dễ đọc , dễ nhớ.

 Tên miền

Phí cài đặt

(VND / năm) 

Phí duy trì hàng năm

(VND / Năm) 

Ghi chú 

.vn

 350,000

 480,000

 

com.vn/net.vn/ biz.vn  

 350,000

 350,000

 

gov.vn/org.vn/ edu.vn

 200,000

 200,000

Dành cho các cơ quan quản lý hành chính,
các trường học, tổ chức giáo dục 

.com 

 Miễn phí

 240,000

 

.net 

 Miễn phí

 240,000

 

.org 

 Miễn phí

 240,000

 

.info 

 Miễn phí

 240,000

 

.biz 

 Miễn phí

 240,000

 

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC